projekty

Nasze projekty

PROJEKTY TRANSGRANICZNE POLSKO-CZESKIE

HOLKA POLKA W PODRÓŻY

realizacja: 2021

beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 10 026,80 EUR

Celem projektu jest wypromowanie atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego po polskiej, jednak szczególnie po czeskiej stronie granicy. Celem jest zwiększenie odwiedzalności terenów pogranicza, szczególnie polskiej części przez turystów z Czech. Celem jest także dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych turystów, szczególnie turystów młodszych. Celem projektu jest zaprezentowanie atrakcji turystycznych regionu w sposób niesztampowy, w formie krótkich filmów (10-16 min), na których będę prezentowane atrakcje turystyczne pogranicza oraz materiały promocyjne, które zostały wydane. Naszym celem jest przedstawienie całego spektrum atrakcji o charakterze: architektonicznym, przyrodniczym, historycznym, regionalnym, etc. Celem projekt jest zaprezentowanie powstałych już materiałów promocyjnych, podanie informacji o tym, gdzie materiały można zdobyć. Projekt ma na celu także podanie konkretnych pomysłów na jednodniowe wycieczki, ponieważ turystyka jednodniowa na przestrzeni ostatnich lat zyskała na swej popularności. Celem projektu jest zaprezentowanie atrakcji turystycznych regionu kompleksowo, pokazując atrakcje w pełnej ich krasie, co ma zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzenia pogranicza, szczególnie po polskiej stronie. Materiał filmowy daje szersze wyobrażenie o danej atrakcji turystycznej, aniżeli inne formy promocji, które jednak w czasie filmów będą prezentowane. Celem projektu jest pokazanie potencjału turystycznego pogranicza w bardzo przystępnej, skondensowanej formie, co ma zaowocować zwiększeniem odwiedzalności pogranicza polsko-czeskiego. Celem projektu jest także udostępnienie materiałów promocyjnych darmowo i w nieograniczony sposób (zamieszczenie filmików promocyjnych na dedykowany kanale youtube).

SENIORZE, RUSZ SIĘ!

realizacja: 2019

beneficjent: Gmina Krzanowice

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 12 030,00 EUR

Celem projektu jest przede wszystkim zintegrowanie środowisk seniorów po obu stronach granicy, poszerzenie i pogłębienie świadomości społecznej dotyczącej kwestii wykluczenia społecznego seniorów, zarówno w kręgach osób starszych jak i pośród młodszych pokoleń. Kolejnym celem projektu jest aktywowanie seniorów w życie społeczne, sportowe i kulturalne z wartością dodaną w postaci współpracy transgranicznej. Celem projektu jest bez wątpienia chęć podjęcia szerszej współpracy Koła Emerytów z Krzanowic z kołem emeryckim z czeskiej Chuchelnej i szeroko rozumiana integracja tych środowisk. Obie Gminy (Krzanowice i Chuchelna) od lat wspierają działalność Kół Emerytów funkcjonujących na ich terenie. Realizacja projektu, zaplanowane działania przyczynią się do osiągnięcia w/w celów a także do rozwiązania zdefiniowanych problemów. Celem projektu jest także przełożenie teorii na praktykę, czyli przygotowanie dla seniorów programu, który w realny sposób zintegruje środowiska zrzeszające seniorów poprzez zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne. Celem projektu jest usuwanie barier transgranicznych pomiędzy grupami zrzeszającymi seniorów po obu stronach granicy. Projekt ma wymiar dwupłaszczyznowy. Dosłowny – seniorze rusz się! oznacza tyle, aby zaangażować seniorów w aktywność fizyczną w różnej formie. Drugie znaczenie jest już bardziej przenośne i sugeruje, aby senior ruszył się ze swojego miejsca zamieszkania na przykład w celu udania się na wycieczkę i wyjścia poza strefę swojego codziennego funkcjonowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Konferencja popularno-naukowa
 2. Wycieczka Dolní Morava “Spacer w chmurach”
 3. Wycieczka do Cieszyna
 4. Aqua aerobic + pilates
 5. Spotkanie z dietetykiem i warsztaty kulinarne
 6. Podsumowanie projektu i obchody Dnia Seniora.

ZAPOMNIANY ŚWIAT STARYCH BAJEK

realizacja: 2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 7 803,85 EUR.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku 9-13 lat z postaciami z dawnych polskich i czeskich filmów animowanych, które dziś już są niemalże zapomniane. Często zafascynowani produkcjami a oceanu zapominamy o potencjale drzemiącym w twórczości rodzimych autorów filmów animowanych, zarówno polskich jak i czeskich Celem projektu jest pokazanie dzieciom, że stare filmy animowane są niezwykłe pod względem artystycznym i wcale nie są gorsze od produkcji amerykańskich. Zagospodarowanie czasu wolnego w twórczy sposób, przez wycieczki, projekcje filmów animowanych, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne oraz wspólne przygotowanie spektaklu finałowego jest kolejnym celem projektu. Za cale projektu postawiono także stworzenie w uczestnikach chęci współpracy w zespole, wspólnej wymianie doświadczeń, dialogu, pokonywania barier językowych oraz psychologicznych. Celem samego spektaklu finałowego jest również dowartościowania siebie samego, gdzie swoje prace plastyczne oraz umiejętności aktorskie będzie można zaprezentować przed publicznością. Głównym jednak celem projektu jest zapoznanie uczestników z zapomnianym już czasem światem starych bajek zarówno polskich, jak i czeskich.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wycieczka do Studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej
 2. Wycieczka do Jiczyna
 3. Projekcja polskich bajek
 4. Projekcja czeskich bajek
 5. Mali bohaterowie polskich i czeskich bajek są wśród nas – warsztaty plastyczne
 6. Gdzie jest Cypisek? – warsztaty teatralne
 7. Spektakl finałowy.

W ramach projektu zostały zakupione m.in.: wysokiej jakości 4 mikrofony nagłowne.

PRZEŁOMOWOŚĆ W DIECIE I TRENINGACH DROGĄ DO PIŁKARSKIEGO SUKCESU

realizacja: 2018

beneficjent: Klub Sportowy NAPRZÓD Borucin

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 13 810,50 EUR.

Celem projektu “Przełomowość w diecie i treningach drogą do piłkarskiego sukcesu” jest podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników klubów sportowych KS “Naprzód” Borucin oraz TJ “Spartak” Chuchelna. Następnie teoretyczne i praktyczne zaznajomienie piłkarzy z nowatorskimi sposobami i metodami treningowymi z użyciem nowoczesnego sprzętu sportowego. Postęp jest procesem, który zachodzi w każdej dziedzinie życia, również w sporcie. Celem projektu jest również zapoznanie sportowców z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się sportowców, niezwykle ważnego w budowaniu swojej pozycji jako sportowiec. Świadomość własnego ciała i świadomość żywieniowa w czasach “jedzenia śmieciowego” nie jest już trendem, ale kwestią dotykającą zdrowia. Celem jest wzbudzenie wśród zawodników świadomości własnego ciała, aby jak najlepiej wykorzystywać jego zasoby, aby podnosić swoje kwalifikacje sportowe.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy, m.in.: nowe bramki aluminiowe, siatki, piłkochwyty, mur samoskładający oraz wiele akcesoriów jak spadochrony do treningu szybkościowego, pulsometry, gumy treningowe, pasy Crossfit, pasy do treningu szybkościowego, odważniki kulowe, wałki do masażu, dyski sensoryczne.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Obóz piłkarsko treningowy w CZ
 2. Spotkanie z dietetykiem
 3. Spotkanie z czeskim trenerem
 4. Spotkanie z polskim trenerem
 5. Trening zawodników KS Naprzód Borucin oraz SJ Spartak Chuchelna
 6. Trening pokazowy z wykorzystaniem nowoczesnych technik treningowych wraz ze sprzętem.

PODAJ PIŁKĘ PRZEZ GRANICĘ

realizacja: 2017

beneficjent: Klub Sportowy NAPRZÓD Borucin

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 8 933,60 EUR.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW NA POLSKO-CZESKIM POGRANICZU, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WZAJEMNA POMOC

realizacja: 2017

beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Borucinie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 9 193,55 EUR.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

KULINARNY POWRÓT DO TRADYCJI

realizacja: 2016

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy granice. Jednostką pośredniczącą był Euroregion Silesia. Budżet projektu opiewał na sumę 8 933,60 EUR.

Celem projektu było przejście z pasywnej znajomości kuchni tradycyjnej na aktywną, aby można było tradycyjne potrawy kuchni czeskiej i polskiej nie tylko smakować w restauracjach i hospodach, ale przede wszystkim gotować u siebie w domach a to dzięki warsztatom prowadzonym przez polskich i czeskich restauratorów. Zaszczepienie w uczestnikach projektu chęci gotowania tradycyjnych potraw kuchni sąsiadów z zagranicy jest było kolejnym celem projektu. Celem projektu, z którym również koresponduje jego tytuł, był powrót do tradycji, przypomnienie mieszkańcom pogranicza o niemalże zapomnianych sposobach przetwarzania i przechowywania żywności: owoców, warzyw, mięs, etc. , które również będą przeprowadzone w formie warsztatowej. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat lokalnych producentów tradycyjnych produktów było kolejnym celem projektu, który także przyczyni się do zapoznania mieszkańców pogranicza z bogactwem tradycyjnych, lokalnych produktów, które będą mogli również degustować. Głównym celem projektu było oczywiście nawiązanie współpracy transgranicznej z Domem Kultury w Hlučinie, który jest częstym organizatorem wszelkiego rodzaju akcji kulinarnych. Jako cel projektu postawiono sobie zapoczątkowanie wspólnej tradycji organizowania polsko-czeskich targów produktów lokalnych, które także przyczynią się w konsekwencji do utrzymania efektów projektu.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. Warsztaty kulinarne w DK w Krzanowicach (PL)

2. Warsztaty tradycyjnych sposobów przetwarzania i przechowywania żywności w DK w Krzanowicach (PL)

3. Prezentacja produktów regionalnych w Hlučinie (CZ)

4. Prezentacja produktów regionalnych w DK w Krzanowicach (PL)

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ NA POGRANICZU MORAWSKIM

realizacja: 2014

Działania zrealizowane w ramach projektu:

DWA NARODY – JEDNA KULTURA MORAWSKA

realizacja: 2011/2012

Całość prac w wymienionej inicjatywie koordynowana była przez  Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach,  a środki umożliwiające jego sfinansowanie pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła: 11 587,30 EUR.

    Projekt realizowany był od października 2011 do października 2012r., publikacja zawartych w tej książce materiałów jest ostatnim elementem całego projektu Dwa narody – jedna kultura morawska.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1.  Festiwal piosenki polsko – morawskiej 

2. “Jako rzadziły i o czym pyrwe śpiwały nasze Omy” – teksty sceniczne kabaretu “Krzanowickie Omy” oraz teksty piosenek i przyśpiewek morawskich

3.  “Tożsamość morawska na pograniczu polsko – czeskim”  – konferencja popularno – naukowa 

4. Festyn regionalny – pod namiotem biesiadnym

5. “Obiektywnie morawskie” –  warsztaty fotograficzne

Konferencje w DK Borucin mają już swoją historię i poświęcone są ludziom mieszkającym na pograniczu polsko – czeskim. Pierwsza sesja popularnonaukowa odbyła się w 24 listopada 2000 roku pod nazwą DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA ŚLĄSKO – MORAWSKIEGO. Kolejna konferencja odbyła się w 2007 roku – PRZEOBRAŻENIA HISTORYCZNO – KULTUROWE NA POGRANICZU ŚLĄSKO – MORAWSKIM.

Materiały zebrane w niniejszej książce zostały wygłoszone na konferencji popularnonaukowej 21 kwietnia 2012 roku. Naukowcy z Czech i Polski w swoich badaniach skupili się na przemianach historycznych i kulturowych, które zachodziły i zachodzą na pograniczu polsko – czeskim.  

Otwarcie konferencji dokonał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach Marian Wasiczek oraz wygłosił referat Dwa narody – jedna kultura morawska, w którym nakreślił ogólne ramy programowe konferencji.

Wprowadzenie i wystąpienie inauguracyjne rozpoczęła dr Joanna Maksym – Benczew, w swoim pracy analizowała złożoność czesko-polskiej tożsamości kulturowej. Dla autorki pogranicze to niej miejsce styku wielu kultur, które determinują zachowania ludzkie. W ujęciu prelegentki pielęgnowanie własnej tożsamości to najistotniejsze spoiwo regionu, ponadto w referacie szeroko przedstawiła instytucje, które wspierają  regionalne integracyjne działania.

Profesor Dan Gwarecki w swoich rozważaniach analizował czasopisma opawskie;      „Opavský Besedník“ i „Opavský Týdeník“, z których mogliśmy się dowiedzieć, jak bardzo periodyki te dotykaly istotnych spraw Morawców, mieszkających na ziemiach Głubczyckiej i Raciborskiej. Czasopisma radziły, w jaki sposób rodzice powinni uczyć dzieci czytać, informowały o funkcjonowaniu stowarzyszeń, o powstaniu sieci bibliotek, wiele uwagi poświęcano rozwojowi szkolnictwa oraz artykułów dotyczących folkloru i ogólnej charakterystyki ludu morawskiego.

Kolejnym prelegentem była  dr Kornelia Lach, z jej pracy mieliśmy okazję  dowiedzieć się, jaki był charakter zaangażowania duchowieństwa w sprawy polityczne i społeczne na ziemiach, które historycznie leżały w kręgu kultury morawskiej. Najważniejszym orężem w pielęgnowaniu morawszczyzny były „Katolickie Noviny”.

Doktor Grażyna Balowska skupiła swoją uwagę na twórczości regionalnego poety Ondry Łysohorskiego i wpływu pogranicza  na jego twórczość.

Doc. PhDr. Libor Martinek w swoim obszernym wystąpieniu, przedstawia kilkanaście różnych recenzji na temat powieści Petra Cichonia – Slezský román. 

Doktor Zbyněk Holub, Petra Neubertová, Vít Skalička w swoje zbiorowej pracy analizują przymiotnik „morawski”, twierdząc, że nazwa jest wieloznaczna i używana bywa w różnym charakterze. W dalszej części wystąpienia grupa naukowców przeanalizowała także obecną gwarę w Chuchelnej. 

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja publikacji “Jako rzadziły i o czym pyrwe śpiwały nasze Omy” – to zbiór tekstów morawskich przyśpiewek oraz scenariuszy scenicznych kabaretu “Krzanowickie Omy”. Do książki dołączona została  płyta CD, na której  mieszkanki Borucina w wyjątkowy i właściwy tylko dla nich sposób wykonały z temperamentem kilkanaście morawskich przyśpiewek.  Książkę otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji, następnie miejscowy zespół wokalny „Borzuckie kocybajki” zaśpiewały kilka utworów zamieszczonych w niniejszej książce, wystąpił także kabaret “Krzanowickie Omy”. Na koniec tego naukowego i artystycznego spotkania, wszyscy zebrani mieli okazję spróbowania regionalnych specjałów.

Dla wszystkich tych, którzy nie mieli okazji być na wspomnianej konferencji kierowana jest ta książka, jak również dla byłych gości jako pamiątka naszej troski o lokalną tradycję, myślę, że zainteresuje ona także każdego, kto profesjonalnie zajmuje się regionalizmem. Zapraszam do miłej lektury!

'image'

KULTURA MORAWSKA POGRANICZA POLSKO – CZESKIEGO

realizacja: 2009

Projekt zajął I miejsce w kategorii: Najlepszy mikroprojekt o charakterze kulturalnym.

FESTIWAL KULTURY MORAWSKIEJ

realizacja: 2007