Konkurs Walentynkowy 2017
Opublikowano: 3 Luty, 2017

Regulamin III Konkursu na wierszyk walentynkowy.


1. Wiersze należy nadsyłać do 13 lutego 2017 r. 
2. Obowiązuje dowolna forma wiersza. 
3. Prace powinny zawierać 1 wiersz miłosny. 
4. Prace należy nadsyłać na adres mailowy dkborucin@tlen.pl 
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. 
6. Nadesłane prace nie powinny być wcześniej publikowane. 
7. Wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego 2017r. 
8. Dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody.
9. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, oświadczenie do posiadania praw autorskich do wiersza oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania wiersze przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 
11. Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach.