Rajd rowerowy
Opublikowano: 12 Sierpień, 2016

 

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

03.09.2016

rozpoczęcie o godz. 13:00 na rynku w Krzanowicach

 

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

 

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

-  Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się

decyzjom organizatora rajdu

-  Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa

sportowego na trasie rajdu,

- Rajd nie jest wyścigiem,

- Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

- Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m

- Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

- Podczas jazdy należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy

poszczególnymi drużynami

- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym

do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i

spokojnie w szyku,

- Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy

kontrolować szybkość i hamowanie,

- Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się

o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

- Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią,

w wyznaczonych do tego miejscach

- Przed wyruszeniem organizator rajdu rozdaje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu

- Rajd rozpoczyna się na rynku w Krzanowicach a kończy się na boisku w Bojanowie

 

KAŻDA DRUŻYNA (RODZINA) WNOSIĆ BĘDZIE OPŁATĘ W WYSOKOŚCI

10 ZŁ/DRUŻYNĘ (RODZINĘ)

Rodzinę stanowią co najmniej dwie spokrewnione ze sobą osoby.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 31.08.2016

 

KAŻDE DZIECKO ORAZ MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA - OBOWIĄZKOWO MUSI MIEĆ KASK ORAZ BYĆ POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ

 

Na trasie zabrania się:

2. Odpowiedzialność organizatora

- Organizator gwarantuje ubezpieczenie OC oraz NW uczestników rajdu

- Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje

na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych

na trasie,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy

i za szkody wyrządzone przez uczestników,

- Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

- Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z przyczepką) Awarię należy zgłosić pod nr tel. 600 648 058

- Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz apteczki na każdym miejscu  postojowym

- Organizator przewiduje atrakcje:

  - nagrody

  - poczęstunek

  - quizy

- Pierwszych 100 uczestników rajdu otrzyma pamiątkową koszulkę rajdu

- Nagrodami głównymi w rajdzie są karty  podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów DECATHLON o wartościach:

750  złotych  I  miejsce

500 złotych   II miejsce

250 złotych   III miejsce

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie Spółka rozpoczyna realizację kluczowego projektu  inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie gminy Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek oraz  województwa śląskiego w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice.

Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu   w  Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.

Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie stanowił ważny element gazowego Korytarza Północ-Południe. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI), natomiast w maju 2015 roku Interkonektor Polska – Czechy otrzymał dofinansowanie unijne w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”(CEF - Connecting Europe Facility)

 Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI, które są dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/).

 

Szczegółowe informacje na temat Sponsora Głównego dostępne są na stronie internetowej  http://www.gaz-system.pl