Autonomiści - relacja
Opublikowano: 29 Marzec, 2016

Drugim gościem pokazu, był lider Stowarzyszenia „Ślonska Ferajna" - Piotr Langer. Pan Langer jest postacią bardzo wyrazistą i wyróżniającą się w dokumencie o Autonomistach, Langer opowiadał o swoim stowarzyszeniu, które spośród kilku działających na Górnym Śląsku organizacji tego typu, jedną z najgłośniejszych. Pomysł utworzenia tego stowarzyszenia narodził się w roku 2008 podczas XXX Spotkań Górnoślązaków w Rheinbergu, będących niczym innym jak po prostu zlotem organizowanym przez działające w Niemczech tzw. ziomkostwa śląskie. Jak można przeczytać na stronie internetowej ŚF do głównych jej celów należy: szeroko pojęta promocja śląskiej kultury - historii, tradycji oraz języka, propagowanie wielokulturowości regionu, a co za tym idzie ugruntowanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców, niezależnie od ich miejsca urodzenia pozycji społecznej i wykształcenia.