Informacja:
XVIII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach - szczegóły poniżej

Aktualności
Opublikowano: 19 Kwiecień, 2018
Wydrukuj    Email

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko

2. Imiona rodziców

3. Data urodzenia

4. Obywatelstwo

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
6. Wykształcenie
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...............................................................................................................................................................................................(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające

............................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

.............................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania .....................................................

................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria............... nr

wydanym przez

lub innym dowodem tożsamości

12. Telefon kontaktowy, adres e-mail: . ..........................................................................................


............................................................
(miejscowość i data)
.....................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
* Właściwe podkreślić.Wyświetl komentarze (0)
MOK-Krzanowice
Warte uwagi:
Lista Aktualności:
XIX Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Zapomniany świat starych bajek

Ogłoszenie o naborze

Program XVIII Gminnego Przeglądu Zespołów Artystycznych w MOK Krzanowice

Kiermasz Wielkanocny

XVIII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Dzożynki wojewódzkie w Tworkowie

Dożynki Gminne w Wojnowicach

Konkurs fotograficzny - Foto Fest

XVII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Linki:
www.subregion.pl
Strona Parafii Krzanowice
www.powiatraciborski.pl
www.krzanowice.pl
www.fototeam.pl
www.naszraciborz.pl
Krzanowice - Wikipedia
www.zspwojnowice.pl
www.zsp-borucin.info
Pensjonat Moravia Krzanowice
Podmenu:
Aktualności
Galeria
Historia
Kontakt
Lubisz naszą stronę?:)