Informacja:
Konkurs walentynkowy - szczegóły poniżej

Aktualności
Opublikowano: 10 Czerwiec, 2016
Wydrukuj    Email

                                                                         ŻYCIE W DETALU

1.OGŁOSZENIE ORAZ WARUNKI KONKURSU FOTOFEST 2016

Organizatorem konkursu jest DK AKORD Ostrava Sp. z o.o. oraz Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach przy współpracy z profesjonalnymi mediami i partnerami.

Ogłoszenie konkursu 1.5.2016 - tematem   przewodnim na rok 2016 jest - ŻYCIE W DETALU.

Temat jest zorientowany na życie wokół nas nie tylko w formacie makro, ale także przy pomocy detalu we wszystkim, co żywe.

2. Zamknięcie konkursu. Prace można przesyłać od 1.5.2016 do dnia 23.9.2016 do godz. 0:59.

Po zamknięciu konkursu prace nie będą do niego kwalifikowane. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 zdjęć

3. Specyfikacja oddawanych fotografii (zdjęć):

- zdjęcie należy przesłać w formacie JPG lub PNG w wielkości do wydruku - najlepiej w rozdzielczości 30x42cm na 300dpi, ew.3543x4996 punktów, (uwaga-podglądu czy zdjęcia pomniejszonego nie będzie można wydrukować w odpowiedniej wielkości i rozdzielczości, zwycięskie fotografie będą drukowane w formacie A3)

- przekazanie zdjęć - wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres: z.kacor@dk-akord.cz a to wyłącznie przez portal jakim np.  https://www.zachowajto.pl/

- do zdjęcia należy dołączyć jego tytuł, imię i nazwisko autora oraz zamieścić swoje dane kontaktowe (telefon, adres korespondencyjny)

- zdjęcie nie może zawierać żadnego znaku wodnego ani wpisanego tekstu lub obrazka

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z konkursu zdjęć, które przedstawiają kadry zachęcające do używania narkotyków, obrazujące okrucieństwo, nieludzkie traktowanie, bagatelizują, usprawiedliwiają  czy akceptują zachowania ryzykowne. Fotografie nie mogą przedstawiać ujęć, które zachęcałyby do nienawiści z powodu rasy, płci, wierzeń, narodowości czy przynależności do konkretnej grupy społecznej. Następnie zdjęcia, które w bezpodstawny sposób przedstawiają osoby umierające bądź wystawione na cierpienie cielesne bądź duchowe a to w sposób uwłaczający ludzkiej godności lub które mogłyby w wyraźny sposób wpłynąć na  moralny, fizyczny i psychiczny rozwój dzieci i młodzieży, przez zawartość elementów pornografii i autodestrukcji.

5. Uczestnik wyraża zgodę, aby przesłane zdjęcia były prze organizatora konkursu użyte w ramach konkursu  w celach reklamowych:  publikacja w prasie i pozostałych mediach, na powierzchniach reklamowych lub w formie elektronicznej i to bez prawa do honorarium. Uczestnik wyraża także zgodę, aby zdjęcia bez prawa do honorarium zostały użyte przy realizacji wystawy, która może mieć charakter rozprzestrzeniający się poza granice Czech.

6. Uczestnik, przez zgłoszenie zdjęć do konkursu oświadcza, iż ma do niej pełne prawa a tym samym, że jest jej autorem.  W odwrotnej sytuacji taka fotografia może zostać wycofana z konkursu, wykasowana u uczestnik może być bezpowrotnie wycofany z konkursu. Uczestnik biorący udział w konkursie bierze na siebie odpowiedzialność za szkodę, którą może organizatorom lub osobom trzecim wyrządzić poprzez niewystarczające prawa do fotografii. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co zostało przedstawione na zdjęciach, naruszenie praw osób trzecich przedstawionych na fotografiach czy użyciem przez organizatora fotografii  w dobrej wierze.  Każdy uczestnik jest zobowiązany do uszanowania interesów, prywatności i praw osób trzecich, przede wszystkim tych, znajdujących się na fotografiach. Uczestnik przez przesłanie fotografii oświadczy tym samym, iż zgadza się z tym, że w pełni odpowiada za złamanie wymienionych wyżej praw.

7.O reklamacjach, zarzutach czy niejasnościach w efekcie końcowym decyduje organizator, jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu oraz jego przerwania a to bez podawania przyczyny. W tym wypadku organizator nie jest zobligowany do wyłonienia zwycięzców oraz  przyznania nagród.

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie realizowane  ramach wernisażu wystawy fotograficznej FOTOFEST w DK AKORD w październiku, na który to wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenie.

 Wyświetl komentarze (1)
MOK-Krzanowice
Warte uwagi:
Lista Aktualności:
Dzożynki wojewódzkie w Tworkowie

Dożynki Gminne w Wojnowicach

Konkurs fotograficzny - Foto Fest

XVII Gminny Przegląd Zespołów Artystycznych w Krzanowicach

Konkurs Walentynkowy 2017

Kulinarny powrót do tradycji

Gminne Dożynki w Krzyżanowicach

Dożynki Gminne w Bojanowie

Rajd rowerowy

Konkurs fotograficzny Foto - Fest

Linki:
www.subregion.pl
Strona Parafii Krzanowice
www.powiatraciborski.pl
www.krzanowice.pl
www.fototeam.pl
www.naszraciborz.pl
Krzanowice - Wikipedia
www.zspwojnowice.pl
www.zsp-borucin.info
Pensjonat Moravia Krzanowice
Podmenu:
Aktualności
Galeria
Historia
Kontakt
Lubisz naszą stronę?:)